Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


1.6.етапи економіко-математичного моделювання

 

Процес побудови економіко-математичних моделей загального типу складається з таких взаємозв'язаних етапів:

Перший етап постановка задачі, де формується ціль запланованого заходу, ставляться задачі дослідження, проводиться якісний опис об'єкту.

Другий етап розробка описувальної моделі, де формулюються та обгрунтовуються показники та система основних припущень.

Третій етап розробка математичної моделі вивчаємого об'єкту з вибором методів дослідження, програмного забезпечення ПК або складання алгоритму та програми для ПК за новими задачами.

Четвертий етап рішення задачі на базі розробленої моделі, яке складається з реалізації пакету прикладних або розроблених програм для ПК.

П'ятий етап перевірка та підстройка моделі, тобто встановлення відповідності моделі описаному економічному процесу.

Шостий етап представлення результатів рішення у формі, зручної для вивчення, аналіз матеріалів моделі на основі обробки результатів.