Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


5.1. загальна постановка задачі міжгалузевого балансу

 

Суспільне виробництво повинно підпорядкуватись певним закономірностям і в першу чергу збалансованості суспільного виробництва, коли кожен вироблений продукт повинен знаходити свого споживача і затарування наднормативними запасами недопустиме.

Баланси за продукцією різних галузей виявляються складно перемежованими між собою, тому при плануванні усередені галузі та між галузями в країні в цілому виникає потреба у розробці механізму, який враховував би ці перемежування. Таким механізмом є розробка моделі міжгалузевого балансу.

Суть моделі міжгалузевого балансу полягає у такому. Припускається, що кожна галузь, з однієї сторони, приймає участь у споживанні певного виду продукції як своєї, так і інших галузей. З другої сторони, одна частина продукції кожної галузі являє собою засоби виробництва, а друга частина -вибуває з сфери виробництва і надходить у фонди споживання та нагромадження. Якщо відомо, скільки продукції кожної галузі споживається в інших галузях і скільки має бути направлено у сферу споживання, то приступають до складання міжгалузевого балансу.

Метою рішення такої задачі є знаходження обсягу продукції в кожної і-ої галузі Хі(і=1...п), якщо відомі обсяги продукції і-ої галузі, які споживаються у]-ій галузі xij, та обсяги продукції, які надходять безпосередньо у сферу споживання Уі. У відповідності з балансовим принципом виробництво має дорівнювати споживанню, що приводить до системи балансових рівнянь п-го порядку розподілу продукції за галузями: