Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


5.4. Інші балансові моделі

 

Розглянута модель Леонтьєва носить статичний характер. В неї не враховується фактор часу, який має важливу роль у складанні плану.

Більш загальною є динамічна модель (Дж. фон Нейман). Вона включає модель Леонтьєва як частковий випадок і відрізняється від неї тим, що в ній допускається сумісне виробництво в кожній галузі декількох видів продукції. Тим самим усувається головний дефект моделі Леонтьєва в розгляданні лише "чистої" продукції.

Д.Гейл запропонував ще більш загальну конструкцію динамічної моделі, яка з математичної точки зору є зручнішою у вивченні.

Існують ще більш загальні моделі, які враховують реальні виробничі умови. Це нелінійні балансові моделі, які враховують ймовірний характер виробничої ситуації.

Запитання для самоконтролю

В яких випадках виникає потреба у використанні моделей міжгалузевого балансу?

В чому полягає суть моделі міжгалузевого балансу?

Поясніть структуру системи балансових рівнянь розподілу продукції за галузями.

5.4.      На яких припущеннях базується балансова модель Леонтьєва?

Які галузі виробництва називаються чистими?

Яке тлумачення мають коефіцієнти прямих витрат?

5.7.      Як записати систему балансових рівнянь у матричному вигляді? Поясніть структуру рівнянь.

Яке тлумачення мають коефіцієнти повних витрат?

Які існують балансові моделі?

 

Вправи

5.1. Економіка регіону розподілена на три галузі: промисловість: сільське господарство, інші галузі. На плановий період задані коефіцієнти прямих витрат і кінцева продукція галузей, наведені в таблиці:

5.2. За даними попередньої задачі скласти систему рівнянь міжгалузевого балансу та знайти коефіцієнти повних витрат.