Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


Додатки

СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ Пояснення до таблиць:

n -кількість спостережень;

m кількість незалежних (пояснювальних) змінних; а-рівень значимості (а=0,05; а=0,01); (1-а) рівень довіри (1-а=0,95; 1-а=0,99); df1 - число ступенів вільності чисельника F-критерія Фішера; df2 -число ступенів вільності знаменника F-критерія Фішера; df число ступенів вільності ґ-критерія Ст'юдента та критерія Пірсона ;

dL нижня межа критерія Дарбіна-Уотсона DW; du верхня межа критерія Дарбіна-Уотсона DW Q критичні значення для відношення фон Неймана

Подпись:

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

16

4,49

3,63

3,24

3,01

2,85

2,74

2,66

2,59

2,54

2,49

2,42

2.35

2,28

2,24

2,19

2,15

2,11

2,06

2,01

17

4,45

3,59

3,20

2,96

2,81

2,70

2,61

2,55

2,49

2,45

2,38

2,31

2,23

2,19

2,15

2,10

2,06

2,01

1,96

18

4,41

3,55

3,16

2,93

2,77

2,66

2,58

2,51

2,46

2,41

2.34

2,27

2,19

2,15

2,11

2,06

2,02

1,97

1,92

19

4,38

3,52

3,13

2,90

2,74

2,63

2,54

2,48

2,42

2,38

2,31

2,23

2,16

2,11

2,07

2,03

1,98

1,93

1,88

20

4,35

3,49

3,10

2,87

2,71

2,60

2,51

2,45

2,39

2,35

2,28

2,20

2,12

2,08

2,04

1,99

1,95

1,90

1,84

21

4,32

3,47

3,07

2,84

2,68

2,57

2,49

2.42

2,37

2,32

2,25

2,18

2,10

2,05

2.01

1,96

1.92

1,87

1,81

22

4,30

3,44

3.05

2,82

2,66

2,55

2,46

2,40

2,34

2,30

2,23

2,15

2,07

2,03

1,98

1,94

1,89

1,84

1,78

23

4,28

3,42

3,03

2,80

2,64

2,53

2,44

2,37

2,32

2,27

2,20

2,13

2,05

2,01

1,96

1,91

1,86

1,81

1,76

24

4,26

3,40

3.01

2,78

2,62

2,51

2,42

2,36

2,30

2,25

2,18

2,11

2,03

1,98

1,94

1,89

1,84

1,79

1,73

25

4,24

3,39

2,99

2,76

2,60

2,49

2,40

2,34

2,28

2,24

2,16

2,09

2,01

1.96

1,92

1,87

1,82

1,77

1,71

30

4,17

3,32

2,92

2,69

2,53

2,42

2,33

2,27

2,21

2,16

2,09

2,01

1,93

1,89

1,84

1,79

1.74

1,68

1,62

40

4,08

3,23

2,84

2,61

2,45

2,34

2,25

2,18

2,12

2,08

2,00

1,92

1,84

1,79

1,74

1,69

1,64

1,58

1,51

60

4,00

3,15

2,76

2,53

2,37

2,25

2,17

2,10

2,04

1,99

1,92

1,84

1,75

1,70

1,65

1,59

1,53

1.47

1,39

120

3,92

3,07

2,68

2,45

2,29

2,18

2,09

2,02

1,96

1.91

1.83

1.75

1.66

1,61

1,55

1,50

1,43

1,35

1,25

оо

3,84

3,00

2,60

2,37

2,21

2,10

2,01

1,94

1,88

1,83

1,75

1,67

1,57

1,52

1,46

1,39

1,32

1,22

1,00

 

Додаток Б

t-крітерії Ст'юдента при а=0,05 (t0,95) та ос=0,01 (t0,99)

 

df

to.95

to.99

df

to.95

to.99

1

б,314

31,821

18

1,734