Материал: Вища математика для економістів - Навчальний посібник ( Барковський В.В.)


Частина 7

ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Математичний аналіз вивчає змінні величини та функціональні залежності між ними. Під час досліджень широко застосовуються метод граничного переходу та метод координат, який дозволяє не тільки наглядно представляти залежності, що вивчаються, але й вста­новлювати нові залежності.