Материал: Вища математика для економістів - Навчальний посібник ( Барковський В.В.)


Частина 12

ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

 

Багато ситуацій та процесів мають математичний опис у вигляді рівняння, що містить шукану функцію та її похідні або диференціали.

Якщо невідома функція залежить лише від однієї змінної, то ме­тоди розв'язування таких рівнянь викладені в теорії звичайних ди­ференціальних рівнянь.

Випадки, коли шукана функція залежить від декількох змінних і рівняння містить її частинні похідні, розглядаються в курсі матема­тичної фізики.

Ми розглянемо лише звичайні диференціальні рівняння.