загрузка...

Материал: Основи філософських знань - Навчальний посібник (Горлач М.І.)


учебники...

АнотацІя

РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Основи філософських знань

філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство

Підручник

 

Затвердженно Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 87я73 Ф 56 УДК 1(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-3152 від 21 липня 2005 р.)

Рецензенти:

Дяченко М. В. доктор філософських наук, професор, Харківська державна академія культури;

Денисенко І. В. доктор філософських наук, професор, Харківський національ­ний педагогічний університет.

Авторський колектив:

Горлач М. І. доктор історичних наук, професор;

Головченко Г. Т. доктор філософії;

Жиленкова І. М. кандидат історичних наук, доцент;

Кремень В. Г. доктор філософських наук, академік;

Пазинич С. М. доктор філософських наук, професор;

Лозовой В. О. доктор філософських наук, професор;

Ніколаєнко С. М. кандидат історичних наук, професор;

Сюй Цюань Яо доктор філософії, професор;

Панфілов О. Ю. доктор філософії;

Требін М. П. доктор філософських наук, професор

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін.

Ф 56 Коментар до конституційних змін: Підручник. К.: Центр учбової літера­тури, 2008. 1028 с.

ISBN 978-966-364-726-5

У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання.

Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним ста­новищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних про­блем сучасності.

ISBN 978-966-364-726-5

© Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М.,

Требін М.П. та ін., 2008 © Центр учбової літератури, 2008