Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


ЗмІст

Вступ  4

Тематичний розклад дисципліни    5

Плани семінарських занять 10

Організація самостійної роботи студентів 18

 

Методичні рекомендації до підготовки рефератів            19

Методичні рекомендації до роботи із ситуаційними вправами («case study») 21

4.         Практичні зауваження щодо проведення занять з використанням

кейсів 27

Кейс «Конфлікт»      27

Кейс «Відеотренінг спілкування»  31

 

Методичні рекомендації щодо проведення соціологічного опитування.. 35

Методичні рекомендації щодо проведення соціометричного дослідження в групі            39

Тести для самоконтролю знань       48

Інструментарії по проведенню опитування          59

Сценарій проведення фокус-групи            96

10.       Перелік питань для підготовки до заліку   99

Список літератури за курсом          101

Предметний покажчик          104

Роздавальний матеріал за курсом «Соціологія»    117