Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


Суть статистичного спостереження.

 

Для характеристики окремих одиниць сукупності і явища в цілому, здійснюють статистичне спостереження. Від правильності його проведення залежать усі наступні етапи статистичної роботи, тобто зведення матеріалів спостереження, його аналіз, висновки. Дані про явища збирають як на визначений момент часу (дату), так і за певний період.

Суть статистичного спостереження полягає в планомірному, науково організованому зборі масових даних про явища і процеси суспільного життя. Його ведуть у спеціальних документах бланках або формулярах. Одержання інформації передбачає розробку гіпотези та програми статистичного спостереження, строків проведення, порядку проведення і контролю.