Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


3.1. зведення статистичних даних

 

Статистичне зведення це процес узагальнення статистичних даних і фактів. Для його організації розробляють програму, яка передбачає упорядкування даних статистичного спостереження, його класифікацію та систематизацію.

Статистичне зведення включає такі етапи:

групування,

підрахунок групових та загальних підсумків,

викладення результатів зведення у вигляді таблиць. Зведення групують в залежності від таких напрямків:

 

За способом організації розрізняють:

Централізоване.

Децентралізоване зведення.

За технікою організації розрізняють:

 

Ручне.

Механізоване зведення.

В основі зведення лежить метод групувань. При конструюванні статистичних показників необхідно враховувати:

Зміст та рівень показника (чи це підсумок чи це середня величина).

Об'єкт спостереження.

Час спостереження, одиниці виміру.

Спеціальні і нормативні уточнення.

Одиниці виміру