Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


5.1. поняття рядів розподілу

Ряд розподілу це упорядкований розподіл одиниць сукупності на групи за досліджуваною ознакою. В залежності від ознаки ряди можуть бути дискретними або інтервальними. Дискретний ряд це ряд, в якому варіанти виражені цілими числами.

Варіантами є окремі значення групувальної ознаки.

Частоти числа, які показують, скільки разів повторюються окремі значення варіант. Частоти часто виражаються у вигляді коефіцієнтів або відсотків(частка ). Накопичену частоту називають кумулятивною.

Ранжований ряд розподілу це ряд, в якому значення ознаки розташовується в зростаючому (спадаючому) порядку і рахунок ведеться за групами.

Графічно дискретний ряд зображується у вигляді полігону, а варіаційний ряд з рівними інтервалами у вигляді гістограми.

Ряд розподілу з нерівними інтервалами також будується у вигляді гістограми, але його побудова ґрунтується на щільності розподілу.

Щільність розподілу кількість елементів сукупності, що припадає на одиницю ширини інтервалу групувальної ознаки.

Приклад. За кількістю учнівських місць 400 шкіл області знаходяться в інтервалі від 800-1000. Щільність розподілу складає частку від ділення:

400/(1000 -800) = 2.