загрузка...

Материал: Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання - Підручник (Лень В.С.)


учебники...

10.6. облік резервного капіталу

Господарські товариства, згідно із Законом України "Про господарські то­вариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ, повинні створювати резервний фонд (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 \% статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резер­вного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 \% суми чистого прибутку. Резервний фонд (капітал) фо­рмується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків. Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів використовується рахунок 43 "Резервний капітал".

За кредитом рахунка 43 "Резервний капітал" відображається створення резер­вів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок ре­зервного капіталу на кінець звітного періоду. Аналітичний облік резервного капі­талу ведеться за його видами та напрямками використання. Основні бухгалтерські проводки із відображення руху резервного капіталу наведені в табл. 10.11.

Таблиця 10.11.