Материал: Екологія - Навчальний посібник (Л. І. Юрченко)


Розділ 7 екологІчний аудит

 

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

Етапи становлення та розвитку екологічного аудиту.

Екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької

діяльності.

Мета, задачі, рівні та принципи екологічного аудиту.

Суб'єкти діяльності та об'єкти дослідження в ході екологіч­ного аудиту.

Критерії обов'язковості проведення екологічного аудиту.

Процедура проведення екологічного аудиту;

Захист комерційної таємниці під час використання матеріа­лів аудиторської перевірки.

Особливості правового регулювання доступу до інформації в екологічній сфері.

Правові основи аудиту відповідності діяльності підприємства

вимогам забезпечення екологічної безпеки.

Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства