Материал: Екологія - Навчальний посібник (Л. І. Юрченко)


Розділ 9 мІжнародний досвІд І спІвробІтництво в галузІ охорони навколишнього середовища І рацІонального природокористування

 

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

пріоритети міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;

міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокорис­тування;

міжнародне екологічне законодавство;

екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку;

нові форми міжнародного екологічного співробітництва