Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 4. стандарти державного фінансового контролю

Мета і об'єктивна необхідність запровадження ДКРС України стандартів державного фінансового контролю та їх загальна ха­рактеристика.

Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю.

Організація, виконання, документування результатів і форму­вання матеріалів контрольних заходів. Порядок їх опрацювання й виконання.

Здійснення контрольних заходів в умовах електронного збері­гання й обробки інформації, яка підлягає дослідженню.

Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю і запобіган­ня правопорушенням з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб.

Оприлюднення результатів державного фінансового контролю.