Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


АннотацІя

Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий

 

Державний фінансовий контроль

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2009

ББК 65.290-93я73 УДК 336.02:338.242(075.8) Г 97

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2449 від 02.12.2008)

 

Рецензенти:

Калюга Є. В. — доктор економічних наук, професор; Гуцайлюк З. В. — доктор економічних наук, професор; Денисюк О. М. — доктор економічних наук, професор.

 

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посів, [для студ. Г 97    вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 424 с. — ISBN 978-966-364-877-4.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю.

Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм.

Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

ББК 65.290-93я73

УДК 336.02:338.242(075.8)

 

ISBN 978-966-364-877-4

© Гуцаленко Л. В., Дерій В. А.,

Коцупатрий М. М., 2009 © Центр учбової літератури, 2009