Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 5. контрольно-ревІзІйний процес: планування та органІзацІя здІйснення

Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України.

Організація і проведення ревізій.

Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки).

Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу.

Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів.

Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи.