Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 1. суть, предмет і метод державного фінансового контролю

Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю

Види і форми здійснення державного фінансового контролю

Предмет і метод державного фінансового контролю

Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю.