Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 10. контроль в системі державного казначейства

Основні завдання та контрольні функції державного казначей­ства.

Права та обов'язки державного казначейства України.

Контроль за використанням коштів державного бюджету.

Взаємодія органів Державного казначейства з органами дер­жавної контрольно-ревізійної служби та Державної митної служби України.