Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 14. внутрішній (відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади

Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінан­сового контролю.

Особливості організації внутрішнього фінансового контролю.

Особливості проведення внутрішнього фінансового контролю.

Узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірок.