Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


Тема 8. трудові ресурси та оплата праці на підприємствах