Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


Тема 12. рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу