Материал: Цивільна безпека - Навчальний посыбник (Михайлюк В.О.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ПерелІк використаних скорочень
Читать: Вступ
Читать: РоздІл ii управлІння цивІльною безпекою, аналІз та оцІнка ризику
Читать: 2.1. зміст концепції прийнятого ризику
Читать: 2.2. застосування ризик-орієнтованого підходу до попередження надзвичайних ситуацій
Читать: 2.3. кількісна оцінка ризику
Читать: 2.4. методика якісного аналізу небезпек
Читать: РоздІл iii методи визначення характеристик надзвичайних ситуацІй
Читать: 3.1. методика визначення величини негативного впливу надзвичайної ситуації на людину та довкілл3.2. особливості структури системи управління ризиками
Читать: РоздІл iv визначення вихІдних даних пІд час пІдготовки управлІнських рІшень для мІнІмІзацІЇ нас4.1. типові методики та розрахункові залежності оцінки негативних впливів надзвичайних ситуацій
Читать: 4.2 розрахунок зони надзвичайної ситуації при вибухах газопо­вітряних, паливоповітряних сумішей4.3 оцінка наслідків теплового впливу на людей та споруди
Читать: 4.4 дія токсичних речовин на людину і навколишнє середовище
Читать: РоздІл v визначення зон негативного впливу надзвичайних ситуацІЇ
Читать: 5.1. зони збитку, потенційної небезпеки і ризику
Читать: 5.2. оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій
Читать: 5.3 кількісна оцінка екологічних ризиків
Читать: 5.4 збитки у природно-техногенній сфері
Читать: 5.5 порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних си­туації
Читать: 5.6 розрахунок збитків від втрат тваринництва
Читать: ПІслямова
Читать: Додатки
Читать: ДовІдкова лІтература