Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


1.5. теми рефератів

Особливості визначення головних напрямків діяльності пі­дприємств різних форм власності та сфер діяльності.

Мета створення та особливості функціонування об'єднань підприємств.

Активізація підприємницької діяльності в Україні.

Тенденції та проблеми розвитку малих підприємств в Укра­їні.

Проблеми створення та функціонування спільних підпри­ємств в Україні.

Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств.

Державне регулювання діяльності підприємств: міжнарод­ний та вітчизняний досвід.