Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Розділ 2 ресурсне забезпечення пІдприЄмства