Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


3.4 відтворення основних фондів

 

Види зносу

 

Фізичний       І Моральний

 

Усувний         Неусувний     Повний Частковий

 

Ремонт            Заміна Модернізація

 

Подпись:  Форми усунення зносу основних виробничих фондів

 

 

Подпись:

розширене відтво­рення, під час здійс­нення якого споживча вартість та кількість основних фондів під­приємства зростає просте відтворення

основних фондів, під час якого досягається збереження споживчої вартості основних фо­ндів

 

 

 

здійснюється шляхом:

технічного пере­оснащення підприємс­тва;

реконструкції дію­чого підприємства;

розширення діючо­го підприємства;

нового будівництва;

модернізації діючо­го виробничого обла­днання.

здійснюється шляхом проведення відповід­них ремонтів та заміни застарілих об'єктів. За економічним зміс­том ремонт можна по­ділити на :

поточний;

капітальний;

відновний.