Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Tema 5. ІнвестицІЇ на пІдприЄмствІ : формування, використання, ефективнІсть

 

5.1. Питання для теоретичної підготовки

Сутність інвестицій, їх класифікація.

Обчислення обсягу капіталовкладень.

Оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів.

 

Рекомендована література для вивчення теми: [3], [4, с. 167—193], [6, с. 152—168], [9, с. 149—156], [11, с. 330—359], [14], [18, с. 93—100], [19, с. 46—58], [20, с. 80—93], [29, с. 97—112], [30, с. 233—254].

 

Мінілексікон: інвестиції, реальні та фінансові інвести­ції, прямі та непрямі інвестиції, короткострокові та дов­гострокові інвестиції.

 

5.2. Основні ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ