Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Tema 6. оборотнІ кошти пІдприЄмства

 

6.1. Питання для теоретичної підготовки

Поняття оборотних фондів та оборотних кош­тів підприємства.

Показники використання оборотних коштів підп­риємства.

Нормування оборотних коштів.

Рекомендована література для вивчення теми:

[4, с. 167—193], [6, с. 152—168], [8, с. 90—119], [9, с. 149—156], [18, с. 93—100], [19, с. 46—58], [20, с. 80—

93], [29, с. 97—112], [30, с. 233—254].

Мінілексікон: оборотні фонди, оборотні кошти, коефі­цієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту, норматив оборотних коштів, норма за­пасу оборотних коштів.

 

6.2. Основні ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ