Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Тема 8. оплата працІ на пІдприЄмствІ

 

8.1. Питання для теоретичної підготовки

Поняття та види заробітної платні.

Організація оплати праці на підприємстві.

Форми та системи оплати праці.

Змішані форми оплати праці на підприємстві.

Система надбавок, доплат та премій працівникам.

Планування фонду оплати праці на підприємстві.

Рекомендована література для вивчення теми: [4,

с. 472—479], [6, с. 209—242], [8, с. 144—158], [9, с. 369—402], [15], [19, с. 77—85], [20, с. 574—591], [29, с. 164—175], [30, с. 452—470] .

Мінілексікон: оплата праці, заробітна платня, функції заробітної платні, основна та додаткова оплата праці, мінімальна заробітна платня, премії, надбавки, заохо­чувальні виплати, види заробітної плати, тарифна сис­тема оплати праці, форми оплати праці, системи опла­ти праці, змішані форми оплати праці, фонд оплати праці.

 

8.2. Основні положення теми