Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Tema 10. доход, прибуток та рентабельнІсть пІдприЄмства

 

10.1. Питання для теоретичної підготовки

Економічна сутність доходу підприємства.

Сутність прибутку підприємства, його види.

Рентабельність підприємства.

 

Рекомендована література для вивчення теми: [4,

с. 254—275], [6, с. 117—146], [8, с. 194—211], [9, с. 433—439], [12], [16], [20, с. 633—654], [30, с. 568—

584].

Мінілексікон: доход, види доходів підприємства, при­буток, види прибутку, рентабельність діяльності.

 

10.2. Основні положення теми