Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


1.3. зовнішнє середовище функціонування підприємства

 

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

 

 

 

Зовнішнє середовище — це сукупність господарських суб'єктів; еко­номічних, суспільних і природних умов; національних та міжнародних інституціональних структур; інших зовнішніх (відносно підприємства) умов та чинників, що діють у глобальному оточенні

 

взаємозв 'язок — рівень сили, з яким зміна одного фактора впливає на інші фактори зовнішнього середовища

складність — число факторів, на яке виробнича система повинна реагувати з метою свого виживання

 

 

 

 

 

 

Подпись:

 

Подпись:

невизначеність залежить від якості інформації, якою володіє

підприємство з приводу конкретного фактора зовнішнього середовища

рухливість — це швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації

 

 

 

Зовнішнє середовище

 

 

середовище прямого впливу на підприємство

 

Макросередовище

середовище непрямого (опосередкованого) впливу на підприємство

 

 

економічні