Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: ВІд автора
Читать: ЧастинаІ вториннІ енергетичнІ ресурси
Читать: Глава 1 загальні відомості про вторинні енергоресурси (вер)
Читать: Глава 2 розрахунок рекуператорів
Читать: Глава 3 зниження виходу вер
Читать: 3.1. установка повітропідігрівників котельних установок
Читать: 3.2. установка водяних економайзерів
Читать: Глава 4 утилізація теплоти стисненого повітря
Читать: 4.1. тепловий розрахунок утилізатора
Читать: 4.2. аеродинамічний розрахунок утилізатора теплоти
Читать: 4.3. підігрів стисненого повітря перед споживачем
Читать: Глава5  використання відхідних газів котлів і печей
Читать: 5.1. вироблення пари в котлах-утилізаторах
Читать: 5.2. використання відхідних газів котлів і печей для підігріву води в контактному економайзері
Читать: 5.3. розрахунок контактного економайзера
Читать: Глава 6 утилізація теплоти відпрацьованої і вторинної пари та конденсату
Читать: 6.1. використання відпрацьованої пари після пресів і молотів
Читать: 6.2. плівкові перемішуючі підігрівані
Читать: 6.3. струминні перемішуючі підігрівачі
Читать: 6.4. пароструминні компресори (термокомпресори)
Читать: 6.5. пароводяні акумулятори
Читать: Глава 7 використання теплоти вентиляційних викидів для підігріву припливного повітря
Читать: 7.1. обертові регенеративні теплообмінники
Читать: 7.2. розрахунок обертового регенеративного теплообмінника
Читать: 7.3. використання теплообмінників із проміжним теплоносієм
Читать: 7.4. пластинчаті теплообмінники з розвинутою поверхнею теплообміну
Читать: 7.5. теплообмінники з теплових труб (тт)
Читать: 7.6. використання охолодної води устаткування для підігріву припливного повітря
Читать: Глава 8 використання низькопотенційної теплоти в теплонасосних і аб­сорбційних установках
Читать: 8.1. теплонасосні установки
Читать: Глава 9 використання горючих відходів
Читать: 9.1. спалювання твердих горючих відходів
Читать: 9.2. розрахунок процесу сушіння димовими газами
Читать: 9.3. спалювання рідких горючих відходів
Читать: 9.4. допалювання пари розчинників
Читать: Глава 10 використання силових вер
Читать: 10.1. способи випробовування суднових електростанцій
Читать: 10.2. методи із створення навантажень сес
Читать: Частина ii енергозбереження
Читать: Глава 11 загальні питання енергозбереження
Читать: 11.1. загальні терміни енергозбереження
Читать: 11.2. пасивна економія енергії
Читать: 11.3. активна економія енергії
Читать: Глава 12 закон україни «про енергозбереження»
Читать: Глава 13 визначення економічної ефективності енергозберігаючих заходів
Читать:  13.1. економічна ефективність заходів із енергозбереження
Читать: 13.2. застосування енергетичного менеджменту при оцінці використання вер
Читать: 13.3. економічна ефективність заміни енергетичного устаткування
Читать: Глава 14 стратегія енергозбереження
Читать: 14.1. стратегія управління енерговикористанням
Читать: 14.2. енергозбереження як фактор поліпшення екологічної ситуації
Читать: 14.3. норми споживання пер і стратегія енергозбереження
Читать: Висновки
Читать: Додатки
Читать: ЗмІст