Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


РоздІл 6      податки І податкова система

 

Ключові терміни: податок, фіскальна функція^ податків, регулювальна функція податків, прямі податки, непрямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки, розкладні податки, окладні податки, система оподаткування, подат­кова система, суб'єкт оподаткування, носій податку, об'єкт оподаткування, одиниця оподат­кування, джерело сплати податку, податкова ставка, прогресивна податкова ставка, податкова квота, податкова політика, податковий кодекс.

 

Після вивчення цієї теми ви будете Ч знати і розуміти:

■          Наукові основи теорії податків і їх

■          ^Туїщи  тюПшп^   щозабезпечують

 

і в чому відмінності між прямими і непрямими податками.

■          Які існують елементи системи оподат­кування.

Яким критеріям повинна відповідати

податкова політика держави.

■          Що таке "податкова система" і на яких

принципах вона базується.