Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Розділ 9.     мІсцевІ фІнанси

 

Ключові терміни: місцеві фінанси, місцеві^ фінансові ресурси, місцеві бюджети, місцеві податки і збори, власні доходи, закріплені доходи, видатки місцевих бюджетів, бюджетні транс­ферти.

 

Після вивчення цієї теми ви будете Л знати і розуміти:

-           В чому полягає необхідність і призначення місцевих фінансів.

-           Складові місцевих фінансів.

 

бюджетів.