Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Розділ 1.      суть фІнансІв, їх   функцІЇ І роль

 

Ключові терміни, фінанси; фінансові категорії; фінансові ресурси; фінансові фонди; функції фінансів; фінансове забезпечення; фінансове регулювання; фінансове стимулювання.

 

{          Після вивчення цієї теми ви будете

знати і розуміти:

'-С0Уб^гн!^т^нУ^1НнаНнбхіднгсть і суспільне призна­чення фінансів.

-Відмінностіміж фінансамиігро0има і

 

важливіШиХ ознаківластивостеи.

-Роль фінансів і їх місце в економічній системі держави.