Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Розділ 12.       страхування і траховий ринок

 

Ключові терміни: страхування; самострахування; колективні страхові фонди; страховик; страхувальник; застрахований; співстрахування; перестрахування; перестраховик; страхові плате­жі; страховий тариф; страхове відшкодування; страхова сума; страхове забезпечення; страховий збиток; страховий випадок; страхова подія; майнове страхування; особисте страхування; медичне страхування; страхування відповідаль­ності; страхування ризиків; обов'язкове страху­вання; добровільне страхування; страховий ринок; страхове поле; страховий портфель.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ґ      Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

-           Об'єктивну необхідність страхування.

Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

Які існують форми і методи страхового захисту.

-           Як формуються страхові фонди.

-           Що являє собою "страховий ринок" і як він функціонує.