Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Розділ 14.       міжнародні фінанси

 

Ключові терміни: міжнародні фінанси, фінанси^ міжнародних організацій, міжнародні фінансові інститути, міжнародний фінансовий ринок, міжнародний валютний ринок, міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних папе­рів, єврооблігаціг, євроакціг, євровекселі, бюджет ООН, бюджет ЄС, Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, Міжнародний банк ре-конструкціг і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Банк міжнародних розрахунків, Європейсь­кий центральний банк, Європейський банк реконструк-ціг та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Лондонський і Паризький клуби кредиторів.

 

^      Після вивчення цієї теми ви будете  ^ знати і розуміти:

-           Сутність міжнародних фінансів і їх роль у

розвитку процесів міжнародної економічної

інтеграції.

-           Які завдання  і  функції покладені  на

міжнародні фінансові організації і міжнародні

фінансові інституції.

-           Як розвивається міжнародний фінансовий ринок.