Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Розділ 6 державне управлІння ІнновацІями та змІнами