Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Розділ 9 управлІння персоналом в ІнновацІйнІй дІяльностІ