Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Розділ 11 патентна І лІцензІйна дІяльнІсть в украЇнІ