Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


2. мотивація створення і продажу інновації

 

Ціллю мотивації створення і продажу інновації явля­ється одержання господарюючим суб'єктом грошей від продажу нових продуктів (операцій) нагайно, з тим щоб вкласти ці гроші в прибуткові сфери підприємництва, підняти свій імідж на ринку, підвищити свою конкурентоспроможність.

Основними мотивами створення і продажу інновацій явля­ються:

підвищення конкурентоспроможності своїх нових продуктів;

підвищення свого іміджу на ринку;

захоплення нових ринків;

збільшення величини грошового потоку;

зниження ресурсоємності продукту.

задоволення

Бажання задовольнити потреби покупців

 

Поведінка покупців

Продаж інновацій

Зміни в системі оподаткування

Досягнення на між­народному ринку

 

Рис. 3. Процес мотивації створення і продажу інновації.

 

Конкурентноздатність нового продукту (технології) означає здатність його у визначений період часу відповідати запитам і вимогам ринку та бути вигідно проданим при наявності на ринку пропозицій других аналогічних продуктів (технологій).

Конкурентоспроможність нового продукту обумовлюється:

відповідністю якості продукту складеним або передбаченим вимогам;

більш низькою ціною при однаковому рівні якості;

впевненість споживача в можливостях постачальника не тіль­ки забезпечувати стабільність якості продукту, але і здійснювати поставки у вказані строки;

наявність швидкого і надійного після продажного сервісу;

відповідністю продукту міжнародним і національним стан­дартам;

рекламою.

Імідж означає образ господарюючого суб'єкта в свідомості людини, тобто імідж — це сукупність вражень про господарюю­чий суб'єкт, які складаються в свідомості людей та пов'язуються з конкретним уявленням. Імідж створюється рекламою.

Мотиви створення і продажу інновацій обумовлюються рядом факторів. Основними є:

посилення конкуренції;

зміни в регулятивному виробничо-торговому процесі;

удосконалення технологій операцій;

зміни в системі оподаткування;

досягнення на міжнародному ринку.