Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Розділ 13 ІнформацІйне забезпечення ІнновацІйних процесІв. управлІнськІ рІшення