Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Розділ 14 експертиза ІнновацІйних проектІв