Материал: Історія України - Навчальний посібник (Мельник А.І.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Предмет, метод І завдання курсу «ІсторІя украЇни»
Читать: Витоки украЇнського народу
Читать: Княжа доба украЇнськоЇ ІсторІЇ
Читать: Литовсько-польська доба украЇнськоЇ ІсторІЇ (xiv — перша половина xvii ст.)
Читать: Козацько-гетьманська держава та її зносини Із зовнІшнІм свІтом (1648 — кінець xvii ст.)
Читать: УкраЇна в складІ росІйськоЇ та австрІйськоЇ ІмперІй (кінець хІІІ — початок xx ст.)
Читать: УкраЇна напередоднІ та в роки першоЇ свІтовоЇ вІйни
Читать: УкраЇнська революцІя І альтернативи державо­творення в 1917—1920 рр.
Читать: МІжвоЄнний перІод в ІсторІЇ украЇнського народу (1921—1939 pp.)
Читать: УкраЇна у другІй свІтовІй вІйнІ
Читать: Радянська украЇна в 1945—1991 роках
Читать: УкраЇна в умовах розбудови незалежноЇ держави
Читать: Рекомендована лІтература