Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Смирнов І.Г.)


1.2. ринок логістичних послуг сша

 

Компанії США першими у світі впровадили логістичні підхо­ди у питання раціональної організації (у тому числі територіаль­ної) взаємозв'язків своїх підприємств із партнерами по бізнесу. Так, ще у1920-х роках елементи сучасної логістичної системи "точно у термін" (JIT) застосовувалися на заводах Форда в Детройті із закін­ченим циклом виробництва автомобілів. Так, залізна руда, що над­ходила кораблями з Великих озер, протягом одного дня перетво­рювалася на сталь на одному із сталеплавильних заводів Форда, а потім штампувалась або відшивалась в автомобільні деталі, з яких збирали автомобілі протягом кількох днів після прибуття заліз­ної руди з Мінесоти. У 1926 р. Г. Форд говорив: "Втрати — це надлишок запасів матеріалів і продуктів, який призводить до підвищення цін та зниження зарплат" [60]. Сучасний етап роз­витку ринку логістичних послуг у США дещо інший порівняно з Європою, де логістичні фірми шукають шляхи розвитку в умовах євроінтеграції, та Азією, де державні кордони ще відчутно впли­вають на логістичні рішення. Після створення NAFTA — Північно­Американської асоціації вільної торгівлі—утворився найбільший за територією регіон світу з вільним рухом товарів. Сформувало­ся господарське середовище, в якому компанії можуть вільно оби­рати оптимальні варіанти розміщення виробничих потужностей та збутових зон, що стимулювало пошук ефективних логістич­них рішень. Перед виробниками США постало питання — вико­нувати логістичні операції власними силами чи скористатися послугами спеціалізованих логістичних фірм. За свідченням Дж. Т. Менцера, професора логістики Університету Теннессі, ком­панії виявили, що застосовуючи ефективні логістичні рішення, вони можуть скоротити обсяг запасів на 40 \%. Тому дедалі більше американських промислових і торговельних корпорацій здійсню­ють інвестиції в логістику. З 1996 по 2006 р. обсяг ринку логі-стичних послуг США збільшився від 801 млн дол. до 1,5 трлн дол. Найкращим способом демонстрації ролі, яку логістика відіграє в економіці США, буде порівняння витрат на логістику з витрата­ми на інші сфери суспільної діяльності. На логістику комерцій­них підприємств витрачається в десять разів більше коштів, ніж на рекламу і удвічі більше, ніж на національну оборону; витрати на неї порівняні з фінансуванням охорони здоров'я [92]. Нині на цьому ринку найактивніше діють десять компаній — логістичних операторів (за показником доходу в млрд дол. США) (табл. 1.2).

За даними Ради логістичного менеджменту, 70 \% із 500 най­більших корпорацій США вдаються до спеціалізованих логістич­них фірм, а загальний обсяг витрат на логістику постійно зростає. Причому, компанії зацікавлені в єдиному логістичному операторі, якому можна було б довірити всю сукупність операцій з постачан­ня або збуту певних товарів. Тому і на логістичному ринку США теж спостерігається злиття фірм та утворення потужніших струк­тур, наприклад купівля компанією "Federal Express" фірми "Caliber System" разом з її логістичним підрозділом за 2,7 млрд дол. США.

Ще однією причиною, чому промислові й торговельні ком­панії США дедалі частіше звертаються до послуг спеціалізованих логістичних фірм, є зростаюча складність логістичних рішень в умовах застосування електронної техніки та Internet. Тому в США нині на ринку логістичних послуг з'явилися фірми-консультанти з питань логістики. До найвідоміших у світі американських логістич­них фірм належить UPS, фірмовий знак якої знають в усьому світі, оскільки коричневий із золотом щит—це символ швидкості та на­дійності доставки. За результатами досліджень, проведених компа­нією Total Research Corp., UPS належить до десяти найвідоміших у світі брендів, таких як Kodak чи Mersedes Benz. Нині UPS — потуж­на логістична індустрія з річним доходом 27 млрд дол. США [92]. У компанії працюють 344 тис. осіб, а її послугами щоденно корис­туються майже 2 млн клієнтів, яким UPS доставляє 13 млн посилок — від конвертів з документами до багатотонних вантажів—по всьо­му світу, з гарантованим терміном доставки, який не перевищує 3 доби, у тому числі по США, Канаді, Західній Європі — 10.30 ран­ку наступного дня, столицях країн Центральної Америки, Африки (Каїр, Лагос, Йоганнесбург), Південно-Західної Азії—2 дні, столи­цях країн решти Азії і міст Австралії (Сідней, Мельбурн) — 3 дні.

 

* З урахуванням міжнародних операцій.

** Caliber Logistics була набута в 2000 році компанією "FedEx".

Вантажі з України за 1 день гарантовано надходять до країн СНД і Центральної Європи, за 2 робочих дні — до країн Західної Європи, за 4 дні — до США, за 6—7 діб — до найвіддаленіших куточків земної кулі (наприклад, Ботсвани, Вануату чи Ямайки). Для цього компанія має 149 тис. автомобілів, 231 власний і 344 чартерних літаків, які щодня роблять 1,5 тис. рейсів.

В Україні UPS почала працювати з 1992 року, коли було відкрито офіс у Києві [106]. Логістичні компанії у США приділяють велику увагудослідженням територіальних аспектів своєї діяльності. У своїй роботі вони користуються картою, складеною логістиками компанії "One moving", де показано кількість перевезень у кожний штат і з нього та проведено відповідний поділ штатів. Регіональні проекти, досліджують питання логістики та змін у розміщенні продуктивних сил, зокрема на американо-мексиканському кордоні (наприклад, проект "Макіладорас"—коли в Мексику із США переносяться зби­ральні заводи, що працюють на компонентах, які безмитно імпорту­ються Мексикою із Сполучених Штатів. Деякі компанії США про­понують послуги з перенесення підприємств у Мексику [60]).

США також використовують глобальну логістичну стратегію, зокрема в економічних відносинах з Японією та Південною Ко­реєю. Так у 1990-х роках коефіцієнт зв'язку "постачальник—спожи-вач" фірм США та їх закордонних партнерів збільшився утричі. При цьому характерною рисою логістичних зв'язків фірм США з японськими та південно-корейськими постачальниками є висока ритмічність поставок (імовірність невиконання поставки у 5 разів нижча середнього міжнародного показника) та стислі терміни (тиж­день порівняно із середнім міжнародним показником понад два тижні). Таким чином, розвитку логістики приділяють значну увагу також в Японії, Південній Кореї, Сінгапурі та інших країнах Азії (див. табл. 1.1). Ще одним свідченням цього є проведення з 1988 року щорічної міжнародної виставки "Транс-Азія: торгівля, логі­стика, транспорт" у Гонконгу.