Материал: Справляння податку на додану вартість - Покатаєва О.В.


Вступ

Податок на додану вартість виконує яск­раво виражену фіскальну функцію та домі­нує серед непрямих податків, що надходять до бюджету. Він має велике значення для фіскальної стабільності в країні, яка потре­бує встановлення стабільного податку, що стимулюватиме економічне зростання. Останнім часом трансформаційні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають внесення суттєвих корективів у систему оподаткуван­ня. Ці зміни повинні зачепити й реформи непрямого оподаткування, особливо поряд­ку справляння податку на додану вартість, що набуває актуальності, враховуючи під­писання Україною Угоди "Про партнерство та співробітництво між Україною та євро­пейськими співтовариствами і їх держава­ми-членами" [1].

Проблеми реформування податкової си­стеми та вдосконалення порядку справлян­ня податку на додану вартість в Україні до­сліджували провідні науковці в галузі права: А. Бризгалін, А. Берлач, Л. Воронова, О. Го-ловашевич, О. Горбунова, М. Карасьова, О. Козирін, Ю. Костенко, М. Кучерявенко, П. Пацурківський, М. Піскотін, Д. Чернік та ін.