Материал: Справляння податку на додану вартість - Покатаєва О.В.


Постановка завдання

Останнім часом вітчизняна система опо­даткування в частині справляння податку на додану вартість зазнала кардинальних змін завдяки кодифікації національного законо­давства, але залишається ряд невирішених питань стосовно надання статусу платника податку окремих категорій суб'єктів госпо­дарювання, визначення об'єкта оподатку­вання для розрахунку податку на додану вартість та порядку обчислення податкової бази. Залишається невизначеним механізм справляння податку на додану вартість суб'єктами господарювання - юридичними особами, що обрали спрощену систему оподаткування. Вирішення вищезгаданих проблем і стало метою написання статті.