Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ОрганІзацІйно-методичнІ матерІали
Читать: 1.1. навчальна програма курсу «історія зарубіжної літератури xx століття»
Читать: 1.2. робоча програма
Читать: ЛекцІя 1
Читать: 1. антуан де сент-екзюпері — письменник, льотчик, філософ. життєвий шлях письменника (1900—19442. особливості творчого методу письменник:
Читать: ЛекцІя 2
Читать: 1. екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. його особливості
Читать: 2. ж.-п. сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі
Читать: 3. вплив екзистенціалістських ідей на творчість а. камю
Читать: ЛекцІя 3
Читать: 1. світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва
Читать: 2. марсель пруст — представник французької модерністської прози
Читать: 3. творчий метод письменника
Читать: ЛекцІя 4
Читать: 1.      життєвий і творчий шлях драматурга.
Читать: 2. передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи «епічного» театру б. брехта
Читать: 3. загальна характеристика творчості письменника
Читать: ЛекцІя 5
Читать: 1. загальна характеристика німецької літератури xx століття. поняття «втрачене покоління»
Читать: 2. життєвий і творчий шлях е.-м. ремарка
Читать: 3. г. белль — «совість німецької нації». тема другої світової війни у творчості г. белля
Читать: ЛекцІя 6
Читать: 1. томас манн — майстер інтелектуального роману
Читать: 3. творчий метод, новаторство письменника
Читать: ЛекцІя 7
Читать: 1. р.-м. рільке — видатний австрійський поет
Читать: 2. п. целан. пошуки нової поетичної мови у творчості поета. «фуга смерті»
Читать: 3. життєвий і творчий шлях ф. кафки. поєднання реальності й міфотворчості у прозі письменника
Читать: ЛекцІя 8
Читать: 1. драматургія б. шоу — новий етап у розвитку англійської літератури xx століття
Читать: 2. оскар вайльд — славетний письменник і теоретик англійського естетизму
Читать: 3. метод «потоку свідомості» у творчості дж. джойса
Читать: ЛекцІя 9
Читать: 1. роль т. еліота у розвитку модерністської поезії в англомовних літературах
Читать: 2. загальна характеристика творчості в. голдінга
Читать: 3. притчевий характер роману «володар мух»
Читать: ЛекцІя 10
Читать: 1. Історико-літературні передумови розвитку норвезької літератури
Читать: 2. Ібсен — творець соціально-психологічної драми
Читать: 3. кнут гамсун — співець кохання
Читать: ЛекцІя 11
Читать: ЛекцІя 12
Читать: лекцІя 13
Читать: 1. г. г. маркес — теоретик «магічного реалізму»
Читать: 2. загальний огляд творчої спадщини письменника
Читать: ЛекцІя 14
Читать: 1. Ісікава такубоку. жанр танка у творчості поета
Читать: 2. я. кавабата — класик сучасної японської літератури
Читать: 3. кобо абе — письменник післявоєнного покоління, творець роману-параболи: «жінка в пісках», «лЛекцІя 15
Читать: 1. поняття «утопії» та «антиутопії» у світовій літературі
Читать: 2. основні риси, тематика та проблематика роману-антиутопії
Читать: 3. загальний огляд романів Є. замятіна «ми», дж. оруелла «1984», о. хакслі «чудовий новий світ»
Читать: 4. жанр антиутопії в українській літературі
Читать: ЛекцІя 16
Читать: 1. поняття «театр абсурду». риси, парадокси та символи «театру абсурду»
Читать: 3. протистояння романтично-авантюрної та обивательсько-затишної моделей існування у драмі м. фрЛекцІя 17
Читать: 1. філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі
Читать: 4. художній світ і простір, символіка і художня сила образів в романі «останній світ» к. рансма практичнІ заняття
Читать: Заняття № 1
Читать: Заняття № 2
Читать: Заняття № 3
Читать: Заняття № 4
Читать: Заняття № 5
Читать: Заняття № 6
Читать: Заняття № 7
Читать: Заняття № 8
Читать: Заняття № 9
Читать: Заняття № 10
Читать: Заняття № 11
Читать: Заняття № 12
Читать: Заняття № 13
Читать: Заняття № 14
Читать: Заняття № 15
Читать: теми І завдання для самостІйноЇ роботи студентІв з лІтератури xx ст.
Читать: 3.3. контрольна робота і методичні рекомендації до її написання
Читать: 3.4. коригуючі матеріали: тести, орієнтовні питання до екзамену
Читать: 3.5. критерії оцінювання знань студентів
Читать: 3.6. регламент впровадження mpc з дисципліни «історія зарубіжної літератури хх ст.»
Читать: Додатково-бІблІографІчний
Читать: 4.1. додаткові навчальні матеріали
Читать: 4.2. словник термінів і понять
Читать: 4.3. бібліографія