Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


ЛекцІя 2

Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі.

Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.