Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


ЛекцІя 6

ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА МАННА

Томас Манн — майстер інтелектуального роману.

Філософський зміст «великих романів» Т. Манна: «Смерть у Венеції», «Тоніо Крегер», «Маріо і чарівник».

Творчий метод Томаса Манна, його новаторство.